Privacyverklaring

 

Privacyverklaring Stichting Museum "Ergens in Nederland 1939-1945”

 

Stichting Museum "Ergens in Nederland 1939-1945”

Stichting Museum "Ergens in Nederland 1939-1945”

Weerdingerhaag 8

7815 LZ Emmen

06-30720188

e-mail: Ergensinnederland19391945@gmail.com

KvK-nummer: 59189886

Bestuursleden: H. Zwiggelaar en P.J. Zwiggelaar-Dankers


Waarvoor worden persoonlijke gegevens verzameld

-       Bruikleenverklaringen

-       Evaluatie: Gastenboek (op papier en op de site)

-       Informatie over voorwerpen in het museum

-       Personen die informatie vragen of materiaal aanbieden via de site


Welke persoonlijke gegevens worden verzameld

-       Enkel NAW gegevens en niet persoonlijke inhoudelijke zaken


Wat gaat we doen met de persoonlijke gegevens

-       Personen benaderen naar aanleiding van Bruikleenverklaring

-       Met de persoonlijke gegevens van de gastenboeken wordt niets gedaan

-       De persoonlijke gegevens van personen die onderwerpen voor het museum hebben aangeleverd, dan wel personen die betrekking hebben op de inhoud van de onderwerpen in het museum, wordt gebruikt om informatie te kunnen verifiëren.

-       Terug reageren als het relevant is bij personen die vragen stellen of materiaal aanbiedenNB. Persoonlijke gegevens worden niet anders gedeeld dan (op de site van het museum dan wel als bij een vraag over een bepaald voorwerp in het museum) dan indien het noodzakelijk is een verhaal over een bepaald gedeelte in het museum te kunnen vertellen.


Hoe worden de persoonlijke gegevens opgeslagen

-       Bruikleenverklaringen

o  Op papier in beveiligde ruimte  

o  Digitaal (op een losse harde schijf die enkel gekoppeld wordt met het internet als de informatie nodig is) 

-       Gastenboek

o  Op papier in beveiligde ruimte  

o  Op de site (gastenboek) www.ergensinnederland1939-1945.nl

-       Persoonlijke gegevens m.b.t. voorwerpen in het museum

 o  Op papier (kaartenbak) 

 o  Digitaal (op een losse harde schijf die enkel gekoppeld wordt met het internet als de informatie nodig is) 

o  Inhoudelijk staan ook persoonlijke gegevens die betrekking hebben op voorwerpen in het museum op internet ter informatie www.ergensinnederland1939-1945.nl

-       Persoonlijke gegevens met betrekking tot vragen en aanbiedingen ten behoeve van het museum

o  Mailbox van G-mail -> ergensinnederland19391945@gmail.com

 


Persoonlijke gegevens op de site

Op de site staan persoonlijke gegevens van personen die gerelateerd kunnen worden aan voorwerpen in het museum. Informatie over het voorwerp in het museum en het gerelateerde persoon, worden ter informatie gedeeld. Indien er iemand is die naar aanleiding van een vermelding van een bepaald persoon op de site hierover vragen heeft dan wel daar problemen mee heeft of informatie wil toevoegen, aanpassen dan wel verwijderen dan staat de Stichting daar voor open. In overleg worden de persoonlijke gegevens aangepast met de melder.


Hoe kunnen mensen een inzage verzoek indienen

Men kan alleen verzoeken doen die betrekking hebben op de persoonlijke gegevens van de verzoeker zelf dan direct gerelateerde personen.

Dit verzoek kan worden ingediend door een mail te zenden aan de Stichting met daarin het verzoek. Ergensinnederland19391945@gmail.nl

De Stichting tracht binnen 1 dag de mail te beantwoorden en binnen 14 dagen de verzoeker te ontvangen om de informatie ter inzag te geven.


Hoe wordt de privacyverklaring bijgehouden

We evalueren regelmatig ons privacybeleid en kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen.


Datum

Opgesteld zaterdag 19 mei 2018


Vragen en opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring

Vragen en opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring kunt u per mail toezenden. Ergensinnederland19391945@gmail.com

De Stichting tracht binnen 1 dag de mail te beantwoorden.

 

 

196744 bezoekers (355773 hits) sinds 20-5-2016
Powered by webXpress